Cenníky

EXPEDÍCIA OD 1.4.2016 je od 6,00 do 19,00 hod.


Vážení zákazníci, od 11.3.2013 je v lome Maglovec možné platiť platobnými kartami:

- MasterCard
- MasterCard Electronic
- Maestro
- VISA
- VISA ELECTRON
- V PAY
- Diners Club International
*

 

*Predajca je oprávnený požadovať predloženie dokladu totožnosti držiteľa karty (občianskeho preukazu, cestovného pasu alebo iného dokladu totožnosti) za účelom overenia jeho totožnosti a tiež zaznamenať druh a číslo tohto dokladu totožnosti na potvrdenku z platobného terminálu pre prípad reklamácie správnosti platby uskutočnenej kartou.    


Cenník kameniva 2018
(platný od 01.02.2018)IS-LOM s.r.o., Maglovec Dodávateľ drveného a lomového kameniva najvyšších akostných tried.

Priemyselná 6, 042 45 Košice, Slovakia
tel.: +421 51 74808 71, mob.tel.: +421 902 901 168, fax: +421 51 77659 05, email: islom@iske.skcolas