Kontakt

Sídlo spoločnosti:
IS-LOM s.r.o., Maglovec
042 45 Košice, Priemyselná 6

Lom Maglovec
080 06 Vyšná Šebastová 213
Tel.: +421 51 7480871
mob.: +421 902 901168 - vedúci strediska Ing. Róbert Kredatus
          +421 903 635880 - manažér predaja Danka Ščavnická

Expedícia, váha:  +421 902 901 172

E-mail: islom@iske.skInžinierske stavby, a. s.
042 45 Košice, Priemyselná 6

tel.: +421 55 633 3565
e-mail: iske@iske.sk
www.iske.sk

CESTY NITRA, a.s.
949 78 Nitra, Murgašova 6

tel.: +421 37 6920516
e-mail: headoffice@cestynitra.sk
www.cestynitra.sk

IS-LOM s.r.o., Maglovec Dodávateľ drveného a lomového kameniva najvyšších akostných tried.

Priemyselná 6, 042 45 Košice, Slovakia
tel.: +421 51 74808 71, mob.tel.: +421 902 901 168, fax: +421 51 77659 05, email: islom@iske.skcolas